Välkommen till Stallhagens aktieemission!

(Stallhagen Ab, FO-nummer: 1874376-9)

Stallhagens ägare, samt övriga juridiska och fysiska personer har rätt att i mån av tillgång teckna i emissionen från och med den 25 december 2021.

Teckningspriset för en aktie är 95 euro och minsta antalet aktier som du kan teckna är 1 stycken. Med emissionen söker bolaget nytt kapital om högst 1 587 355 euro. I emissionen erbjuds högst 16 709 A- aktier, vilket motsvarar högst 17,33 % av bolagets aktier.

Sharebook-systemet meddelar om utrymme finns att teckna, och betalning sker endast om teckningen lyckas. Tecknare som av någon orsak inte kan använda Sharebook-systemet kan kontakta Bolagets huvudkontor för eventuell manuell aktieteckning och betalning. Teckningen är bindande. På grund av teckningssättet är det osannolikt att överteckning skulle inträffa. Ifall detta ändå skulle ske, beslutar Bolagets styrelse om tillvägagångssättet för att lösa situationen.

Mera omfattande information om emissionen hittar du i det officiella basinformations-dokumentet och i broschyren nedan.


Teckning av aktier görs elektroniskt via Stallhagens hemsida

Du kan teckna minst 1 aktie och du kan teckna för dig själv eller för ett företag. Det går dock inte att teckna för andra privatpersoner, exempelvis dina barn. Det görs istället möjligt genom att förmånstagaren genomför teckningen av aktierna och du genomför betalningen, eller att du överlåter aktierna efter teckning genom att meddela oss

Mera information kan du få genom att kontakta Stallhagen på investor@stallhagen.com

Bolagets styrelse har rätt att godkänna eller förkasta aktieteckningar.

Så här gör du


  1. Bläddra ner för att komma till teckningstjänsten och gör din investering.
  2. Logga in antingen via de angivna bankernas betalningstjänst eller den alternativa betalningstjänsten.
  3. Följ tecknings- och betalningsinstruktionerna. Aktierna betalas i samband med teckningen.

Bolaget informerar om emissionens resultat på sin hemsida uppskattningsvis en vecka efter att emissionen avslutats eller senast den 7 februari 2022.

Godkända aktier införs i Handelsregistret och i bolagets elektroniska aktiebok och aktieägarförteckning inom februari månad 2022.

Bolaget informerar tecknaren per e-post om införsel av registrerade aktier i aktieägarförteckningen.

Första steget är att identifiera tecknaren

Detta sker genom att du väljer den Internetbank som du har avtal med och loggar in med dina personliga koder. Identifieringen är viktig för att vi skall erhålla korrekta uppgifter om tecknaren. Samtidigt ifylls tecknarens uppgifter i teckningsformuläret.

Välj bank för e- identifiering

Du går över till bankens nättjänst, där den egentliga identifiering sker.

Ifall du inte kan inte identifiera dig med ovanstående banker tryck på knappen "Fortsätt" och följ instruktionerna

Du får skanna eller ta ett foto på ditt id-kort och ladda upp. Välj nedan att gå vidare för att ladda upp bilden och fylla i teckningsformuläret.